INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

DZIEKAN

I RADA WYDZIAŁU
GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić

na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017
połączoną
z WRĘCZENIEM DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

która odbędzie się dnia 1 PAŹDZIERNIKA 2016 roku o godz. 12.00
w Auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Kortowie  przy ul. B. Dybowskiego 11