INFORMACJE ORGANIZACYJNE dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Spotkanie z Prodziekanem ds. Studenckich dr. inż. Markiem Ogryzkiem, Opiekunem Roku,  Przewodniczącym Samorządu Studenckiego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Na spotkanie w dn. 29.09.2017 NIE OBOWIĄZUJE strój uroczysty!!!

29 WRZEŚNIA 2017 r  ( PIĄTEK)

Miejsce spotkania: sala 2.16 (aula) ul. Heweliusza 4, budynek Instytutu Budownictwa

  1. GEODEZJA I KARTOGRAFIA                                                              godz. 8.00
  1. BUDOWNICTWO                                                                                 godz. 11.00
  1. GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                                       godz. 13.00
  1. INŻYNIERIA INFORMACJI                                                                  godz. 14.30

W czasie spotkania nastąpi podział na grupy studenckie oraz będą wydawane elektroniczne legitymacje studenckie, zaświadczenia, a także zbierane składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE NNW WYNOSI 55 ZŁ.

Studenci wybiorą ze swojego grona przedstawicieli do Samorządu Studenckiego oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
W dniu 29 września 2017 roku na spotkaniu wydane będą legitymacje studenckie tylko tym osobom, których opłata za legitymację będzie zaksięgowana w UWM do dnia 28 września 2017 roku.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku o godz. 12.00 w Auli Centrum Konferencyjnego w Kortowi II, ul. B. Dybowskiego 11.
Na uroczystej inauguracji w dniu 30.09.2017 (sobota) obowiązuje strój galowy.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 4 października 2017 roku.

Plany zajęć będą zamieszczone na stronie

http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=plany-zajec-i-zjazdow

Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn
Centrum Obsługi Studentów pokój nr 12

czynne w dniach:
Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz. 10.00 – 14.00

ŚRODA – NIECZYNNE
Czwartek godz. 10.00 – 14.00

Piątek godz. 10.00 – 14.00