Innowacje w drogownictwie - III edycja konkursu

Innowacje w drogownictwie - III edycja konkursu

Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych których prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) zostały lub zostaną obronione w okresie od 14 września 2022 r. do 15 września 2023 r.

Organizator konkursu

Organizatorem III Edycji Konkursu „Innowacje w drogownictwie”, zwanego dalej „Konkursem", jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, z siedzibą w Warszawie (00-874) przy ul. Wroniej 53.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie. To również promowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. 

Konkurs obejmuje prace dyplomowe, które zostały (lub zostaną) obronione we wskazanym roku akademickim, w następujących kategoriach: 

  • Materiały i technologie drogowe,  
  • Inżynieria ruchu drogowego,   
  • Drogowe obiekty inżynierskie.  

Przebieg Konkursu

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Nad poprawnym przebiegiem każdego z nich będzie czuwała Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, ekspertów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz stowarzyszeń branżowych.

Po więcej szczegółow  zapraszamy na stronę: enlightenedhttps://www.gov.pl/web/gddkia/innowacje-w-drogownictwie---iii-edycja-konkursu

 

Żródło: matariały organiozatora