Jesteśmy Liderem! Certyfikat UCZELNIA LIDERÓW 2020 dla Wydziału

uczelnia liderów

Jesteśmy Liderem!

(na zdjęciu do lewej: Prodziekan dr inż Jacek Zabielski, Dyrektor Instytutu Geodezji i Budownictwa dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM, Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz oraz Prodziekan dr hab. inż Dariusz Popielarczyk, prof UWM)

Jest nam ogromnie miło poinformować, że Wydział Geoinżynierii otrzymał kolejne wyróżnienie!

Tym razem to Certyfikat
Certyfikat, który otrzymaliśmy jest potwierdzeniem, że prowadzimy kształcenie ukierunkowane na edukację praktyczną studentów,  kreowanie postaw liderskich, aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Co było oceniane?
m.in.:
►kształt oferty edukacyjnej Wydziału, czy prowadzimy studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie,
►wdrożone rozwiązania mające na celu kształtowanie u studentów kreatywności, pomysłowości i postaw pro-innowacyjnych,
►proponowane rozwiązania dydaktyczne zapewniające edukację praktyczną studentów,
►formy i zakres współpracy Wydziału z przedsiębiorcami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego.
►wprowadzone na Wydziale rozwiązania w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

Ponieważ Wydział Geoinżynierii w procedurze certyfikacyjnej uzyskał  najwyższą liczbę punktów rankingowych zostaliśmy uhonorowani Wyróżnieniem „PRIMUS”!
 

Dziękujęmy za docenienie Naszego zaangażowania w kształcenie studentów.

 

przeczytaj również Wiadomości Uniwersyteckie "Wydział Geoinżynierii z Certyfikatem Uczelnia Liderów 2020"