Kolejna zbiórka na Wydziale zakończona ogromnym sukcesem! #Solidarni z Ukrainą

Z całego serca chcemy podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w zbiórkę darów rzeczowych oraz środków finansowych dla 10 batalionu Sił Zbrojnych Ukrainy walczącego pod Chersoniem.
Zbiórka zakończyła się pełnym sukcesem!

To dzięki Państwa szczodrości zakupiono auto do przewozu rannych – samochód terenowy marki Nissan Terano II (diesel) za kwotę 15.200 zł, pozostałą kwotę przeznaczono na przygotowanie auta do trasy oraz na paliwo. Auto zostało wypakowane po brzegi darami od Państwa oraz darami z Caritasu (odzież, bielizna, buty, akcesoria, żywność, nosze do transportu rannych oraz bandaże). Samochód został poświęcony przez bpa Arkadiusza Trochanowskiego z Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Olsztynie i dziesiątego czerwca pojechał w konwoju humanitarnym wraz z dwoma karetkami do Lwowa, skąd został odebrany przez żołnierzy z 10 batalionu.

Dziękujemy!
Agnieszka Węgrzycka i Jan Kuryj z Wydziału Geoinżynierii


Podziękowania za  wsparcie oraz umożliwienie zorganizowania zbiórki na rzecz pomocy Ukrainie chcielibyśmy skierować do: Naszego Dziekana – profesora Dariusza Popielarczyka  oraz Kierownika Caritasu Parafii Grekokatolickiej w Olsztynie – ks. Jana Hałuszce

Zbiórka zakończyła się pełnym sukcesem!

Ogromne podziękowania za zaangażowanie, ciepłe słowo, życzliwość, pomoc przy pakowaniu, segregacji i opisywaniu darów kierujemy do Kierowniczki Dziekanatu mgr Anny Rycharskiej oraz Pań z Dziekanatu - szczególnie mgr Katarzyny Borkowskiej. Przy pakowaniu i transporcie darów niezastąpieni okazali się Prodziekan ds. studenckich dr inż. Krzysztof Rząsa oraz mgr inż. Marek Piotrowski.

podziękowania str 1
podziekowania str 2