Kominikaty w sprawie wyboru członka Uczelnianego Kolegium Elektorów

Komunikat Nr 1/2024
Wydziałowej Komisji Wyborczej
na Wydziale Geoinżynierii

Na podstawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Ordynacja wyborcza – Załącznik Nr 3, § 8 pkt 3

zwołuje się w dniu 24 stycznia 2024 roku
o godz. 9
00

w sali 2, ul. Prawocheńskiego 15

zebranie wyborcze
w sprawie wyboru członka Uczelnianego Kolegium Elektorów

z grona
samodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale

 

 
Olsztyn, 16-01-2024

Przewodnicząca WKW
dr hab. inż. Magdalena Zielińska


Komunikat Nr 2/2024
Wydziałowej Komisji Wyborczej
na Wydziale Geoinżynierii

Na podstawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Ordynacja wyborcza – Załącznik Nr 3, § 8 pkt 3

zwołuje się w dniu 24 stycznia 2024 roku
o godz. 1100 


w sali 2, ul. Prawocheńskiego 15

zebranie wyborcze
w sprawie wyboru członka Uczelnianego Kolegium Elektorów

z grona
pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale


 

Olsztyn, 16-01-2024

Przewodnicząca WKW
dr hab. inż. Magdalena Zielińska