Komunikat Rektora w sprawie zmiany zasad zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią SARS-COV-2

K O M U N I K A T
REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zmiany zasad zachowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią SARS-COV-2Szanowni Państwo,
Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, z dniem 28 marca 2022 roku zostaje zniesiony obowiązek zasłania ust i nosa w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem podmiotów leczniczych.

W związku z powyższym, osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa, z zastrzeżeniem, że zajęcia realizowane w placówkach medycznych (dotyczy kierunków: dietetyka, lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne), prowadzone będą z zachowaniem dotychczasowych wymogów reżimu sanitarnego.

Jednocześnie rekomenduję noszenie maseczek lub zachowanie dystansu społecznego w miejscach dużych skupisk ludzkich.

 

R E K T O R

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM