Komunikaty dot. zasad funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich oraz Biura Dziekana.

Szanowni Pańswo,

Poniżej komunikaty dot. zasad funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich oraz Biura Dziekana.

  • Komunikat nr 4/2020 Dziekana z dnia 17 czewrca 2020 roku zasad funkcjonowania Biura Dziekana (czytaj więcej)

  • Komunikat nr 3/2020 Dziekana z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Centrum Spraw Studenckich (czytaj więcej)