Konferencja CECEM 2023 za nami!

Pięciodniowa konferencja naukowa-techniczna CECEM 2023 odbyła się w dniach 29 maja – 2 czerwca 2023.

W konferencji brali udział goście z Czech, Słowacji, Litwy, Hiszpanii, Turcji oraz Bośni i Hercegowiny.  Konferencję CECEM 2023 jako doskonałą okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie inżynierii lądowej, geodezji, inżynierii środowiska i dziedzin pokrewnych. Główne cele CECEM to zapoznawanie się z najnowszymi wynikami badań, partnerskie wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów, transfer wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami badawczymi i najlepszymi praktykami.

Co się działo podczas tego wydarzenia w tym roku?
W trakcie pierwszego nasi goście wzięli udział w sesji networkingowej oraz w dyskusji naukowej przy kawie. Cały drugi dzień konferencji (30.05.2023) był przeznaczony na wycieczkę badawczą do zabytkowych masywnych konstrukcji betonowych. Odwiedziliśmy Wilczy Szaniec oraz dwie śluzy Kanału Mazurskiego w Leśniewie.

Trzeci dzień konferencji (31.05.2023) polegał na prezentacjach uczestników i związanej z tym dyskusji. Prezentacje dotyczy prowadzonych badań. Prezentowano również rodzime uniwersystety.

W trakcie czwartego dnia konferencji (01.06.2023) zainteresowani goście odbyli wycieczkę po laboratoriach Centrum Inżynierii Lądowej. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami naszego Wydziału w sprawie ewentualnej współpracy naukowej. Po przerwie kawowej cała grupa konferencyjna zwiedzała z przewodnikiem Kortowo. Ostatnim punktem dnia było ognisko nad jeziorem Kortowskiem (na terenach restauracji Tafla).

O tegorocznej Konferecji przeczytają Pańswo rónież na stronie:  https://zua.vdu.lt/en/erasmus-visit-at-university-of-warmia-and-mazury-in-olsztyn/