Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu AKTUALNE PROBLEMY W GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ pt. „Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych"

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu: Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej, pt.: Kierunki rozwoju geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych, która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2021 r.

Konferencja, z udziałem zaproszonych gości zagranicznych, ma na celu prezentację aktualnych dokonań w zakresie geodezji inżynieryjnej oraz wymianę poglądów i doświadczeń między różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi i podmiotami wykonawstwa geodezyjnego, a także dyskusję na temat kierunków rozwoju geodezji inżynieryjnej w nawiązaniu do trendów światowych.

Wiecej informacji dostępnych na stronie konferencji: >TU<

 

Komitet Naukowy Konferencji

Dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. uczelni - Politechnika Warszawska - Przewodniczący

 • Prof. dr hab. inż. Witold Prószyński - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Edward Nowak - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Bryś - Politechnika Krakowska    
 • Prof. dr hab. inż. Roman Kadaj – Politechnika Rzeszowska  
 • Dr. hab. Inż. Janina Zaczek-Peplinska, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. uczelni - Politechnika Białostocka   
 • Dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. uczelni – Politechnika Gdańska    
 • Dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. uczelni – UP we Wrocławiu   
 • Dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski – Politechnika Świętokrzyska
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński - Politechnika Gdańska     
 • Dr hab. inż. Michał Strach, prof. uczelni - Akademia Górniczo-Hutnicza     
 • Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. uczelni - Uniwersytet Zielonogórski   
 • Dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. uczelni - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr inż. Waldemar Odziemczyk - Politechnika Warszawska -Przewodniczący

 • Dr inż. Alicja Sadowska (sekretarz),
 • Dr inż. Sławomir Jastrzębski (sekretarz),  
 • Dr inż. Sławomir Łapiński,
 • Mgr inż. Iwona Jankowska,
 • Mgr inż. Michał Grzyb