KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z MIASTEM EŁK

Konkurs organizowany jest już po raz 12. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, do których konkurs jest adresowany. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 15000zł. Prace należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4). Termin składania prac upływa 15 października 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ełk.pl