KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z MIASTEM EŁK

Konkurs organizowany jest już po raz 13. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, do których konkurs jest adresowany. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 15000zł. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2020 roku.
Szczegółowe informacje mażna uzyskać u P. Anny Lewandowskiej - pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (tel. 087 732 62 74), e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl  lub na stronie www.elk.pl