Konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką) o Bydgoszczy.

plakat
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorancką) o Bydgoszczy, które zostały obronione w roku akademickim 2021/2022, tj. od 1.10.2021 do 31.12.2022.
Muszą one dotyczyć problematyki związanej z  miastem Bydgoszcz, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

  • prace magisterskie i doktorskie

I miejsce - 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

  • prace inżynierskie i licencjackie

I miejsce - 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto.

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca. Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Należy dostarczyć ją osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

więcej informacji na stronie: https://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/

Dokumenty do pobrania:
•    regulamin wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem o przetwarzaniu danych i informacją RODO

__________________________________________________