Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Konkurs ten organizowany jest przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2021/22 można zgłaszać do dnia 4 listopada br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl

Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2023 roku.