Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu Geodezji i Kartografii

konkurs a najlepsze prace dyplomowe z zakresu Geodezji i Kartografii

Konkurs organizowany jest przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii
pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Celem głównym Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia lub kierunkach pokrewnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2022/23 można zgłaszać do dnia 31 października 2023 w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl   Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu oraz instrukcja zgłoszenia pracy. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w lutym 2024 roku.

Załącznik:plakat