Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP

za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej
obronione w 2022 roku

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP (w załączeniu) każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2023 r. na adres: konkurs@tup.org.pl.

W przypadku przekazywania pracy w wersji analogowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego ( §10 pkt 1. Regulaminu Nagrody TUP), należy złożyć ją w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30; można je również przesyłać pocztą lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2023.

Karta zgłoszenia [doc][pdf]| Oświadczenie uczelni [doc][pdf]| Zasady organizacyjne (wyciąg z regulaminu Konkursu), Regulamin konkursu

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu – e-mail: konkurs@tup.org.pl.

 

źródło: https://tup.org.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/