Konkurs na najlepsze prace magisterskie TERAZ POLSKA TURYSTYKA

Konkurs na najlepsze prace magisterskie TERAZ POLSKA TURYSTYKA

Już po raz trzeci Polska Organizacja Turystyczna i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" ogłaszają Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka". Konkurs został objęty patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Piotra Borysa.

 

Konkurs, skierowany jest nie tylko do absolwentów kierunków związanych z turystyką, ale także do osób, których praca magisterska zawiera zagadnienia związane z rozwojem, zarządzaniem i marketingiem w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

W Konkursie mogą brać udział absolwenci studiów magisterskich, których praca magisterska:

  • dotyczy turystyki krajowej lub zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski,
  • uzyskała stopień bardzo dobry do Promotora i Recenzenta Pracy,
  • została obroniona nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenia prac magisterskich do 10 października 2024 r. pod adresem mailowym konkurs.tpt@pot.gov.pl.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do Polskiej Organizacji Turystycznej na adres: konkurs.tpt@pot.gov.pl
 

Informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie, a szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa Regulamin.