Konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

W tym roku odbędzie się XVI edycji "Konkursu na wyróżniającą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk”. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Do pisania prac o Ełku zachęcamy wszystkich studentów, którzy stoją przed wyborem tematu swojej pracy. Tegoroczna pula nagród wynosi 10 000 zł.

W ślad za ubiegłorocznymi inicjatywami, również w tym roku odbędzie się już XVI edycja Konkursu skierowanego do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy podejmą się napisania swojej pracy na temat Ełku, w obszarze np. turystyki i rekreacji, polityki społecznej, administracji publicznej, czy też rozwoju przedsiębiorczości. 

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni, pula tegorocznych nagród wynosi 10 000 zł.

Aby wziąć udział w konkursie do 15 października należy złożyć pracę w Urzędzie Miasta Ełku.

Wszelkie szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/112/Nagroda_Prezydenta_Miasta_Elku_za_wyrozniajaca_sie_prace_dyplomowa_o_tematyce_zwiazanej_z_miastem_Elk/

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 18 prac, w tym:

- 1 praca doktorska,

- 9 prac magisterskich,

- 2 prace inżynierskie,

- 6 prac licencjackich.

Prezydent Ełku, po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, przyznał 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia.

Tematyka prac konkursowych w minionym roku była zróżnicowana, ale jak zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one takich dziedzin jak m. in.: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, historia miasta, pedagogika.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, tel. (87) 732 62 274.