KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH

cemex konkurs

Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX Edycja II

CEMEX Polska prowadzi nabór zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową o tematyce innowacyjnych rozwiązaniach zarówno technologicznych i produktowych dla branży cementowej, betonowej i/lub kruszywowej.  Jeżeli jesteś absolwentem , który obronił swoją pracę w okresie pomiędzy wrześniem 2020 r. a styczniem 2023 oraz nie zgłaszał wcześniej swojej pracy do konkursu – teraz możesz to zrobić.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wpisuje się w realizację ambitnej strategii CEMEX „Future in Action”. Jej celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o co najmniej 55% do 2030 r. w zakładach CEMEX w Europie. Poszukujemy i promujemy innowacyjne rozwiązania oraz koncepcje , które przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, studentami i absolwentami jest jedną z dróg do osiągnięcia naszego dążenia do niskoemisyjnej przyszłości.

Kogo zapraszamy do udziału w konkursie?

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska.


Przebieg konkursu

 

Konkurs „Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX” realizowany jest w 2 etapach. 

 

ETAP I 

Zgłoszone przez Uczestników streszczenia prac dyplomowych w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Streszczenia będą oceniane przez Jury Konkursu w 2 kategoriach:
- Poprawność merytoryczna i zgodność z kategorią zagadnień konkursowych
- Innowacyjność i oryginalność tematu


Do II  etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 najlepiej ocenionych przez Jury Konkursu prac dyplomowych. 

O przejściu do drugiego etapu Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 10 marca 2023 roku poprzez wiadomość przesłaną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

ETAP II 

W drugim etapie uczestnik konkursu zostanie poproszony o przesłanie w terminie do 14 kwietnia 2023 roku

    • Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf,
    • Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat,
    • Prezentacji w Power Point.Więcej szczegółów na stronie: Konkurs dla studentów | CEMEX Polska