Konkurs Student-Wynalazca

konkurs student wynalazca

Konkurs Student-Wynalazca jest od 2010 roku cyklicznym przedsięwzięciem, który promuje potencjał twórczy polskich studentów-wynalazców w kraju i za granicą, aktywizuje środowisko akademickie do działalności badawczo-rozwojowej, promuje i wspiera w procesie komercjalizacji wyniki prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększa zainteresowanie studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej. Istotnym celem konkursu jest także promocja ochrony własności intelektualnej oraz integracja środowiska studentów-wynalazców. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo też wzoru użytkowego lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Zgłoszenia do 22 stycznia 2022 roku.
Więcej informacji na stronie: https://tu.kielce.pl/start/badania-i-nauka/ksw/

Ulotka: *pdf