Kurs języka angielskiego dla nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska

Wkrótce (21 września 2020 r.) rozpocznie się rekrutacja kandydatów do realizacji Zadania 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)" w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18).

Celem Zadania 14 jest podniesienie lub nabycie kompetencji językowych w zakresie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska poprzez realizację kursu z języka angielskiego.

Kurs będzie trwał 4 semestry po 90 godzin dydaktycznych (łącznie 360 godzin dydaktycznych) i będzie realizowany w latach 2020-2023. Program kursu będzie dostosowany do poziomu grupy.

Kursy będą się odbywać na terenie Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 17:00, w systemie 1-2 spotkania w tygodniu po 2 lub 3 godziny szkoleniowe dziennie, z uwzględnieniem dni wolnych podczas ferii świątecznych i zimowych.

Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo w udziale mają osoby realizujące oraz przygotowujące po raz pierwszy zajęcia dydaktyczne w programach nauczania w języku angielskim.
Informacje o zajęciach realizowanych lub przygotowywanych po raz pierwszy w języku angielskim proszę umieścić na końcu formularza zgłoszeniowego (pod punktem „Nabyte umiejętności dydaktyczne …”.

Termin naboru zgłoszeń:
- Od 21 września 2020 do 2 października 2020

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)
- formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 2 do Regulaminu (wypełniony i podpisany)

Linki do plików znajdują się na stronie http://zpr2.uwm.edu.pl/group/69/ (na samym dole)

Miejsce składania zgłoszeń na kurs języka angielskiego:
- sekretariat Katedry Inżynierii Środowiska ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn, pokój 102, godz. 8.00 – 15.00 - u Pani dr inż. Marty Kisielewskiej
- alternatywnie dokumenty można zostawić w pokoju 105 (Katedra Inżynierii Środowiska) u dr inż. Tomasza Jóźwiaka (tel. 608 534 141)

Więcej informacji w Regulaminie Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie http://zpr2.uwm.edu.pl/group/69/

KONTAKT
Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji w sprawie szkolenia/kursu z  projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” (nr POWR .03.05.00-00-Z201/18), Zadanie 14 – "Moduł 6. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WNoŚ” (obecnie Wydziału Geoinżynierii)",  zapraszamy do kontaktu.

Koordynator projektu:
dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - j.jaszczur-nowicki@uwm.edu.pl, tel. (89) 523 34 80

Asystent koordynatora projektu:
dr inż. Tomasz Jóźwiak – tomasz.jozwiak@uwm.edu.pl, tel. 608 534 141

 


logo unia