Leibniz University Hannover - rekrutacja na studia

Drodzy studenci,

Zwrócił się do nas Uniwersytet Leibniza w Hanowerze z prośbą o przekazanie informacji o zblizającyjm się terminie rekrutacji na kierunek Geodesy and Geoinformatics, który jest prowadzony na ich uczelni.

Szczegółowe informacje, w tym wymagania oraz terminy dot. rekrutacji na znajdziecie na stronie: https://www.fbg.uni-hannover.de/en/studies/courses-at-the-faculty/geodesy-and-geoinformatics/geodesy-and-geoinformatics-msc/