Mamy nowego Profesora

prof. Leszek Małyszko

Dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM z Katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych otrzymał 28 września 2021 tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Profesor Leszek Małyszko, po ukończeniu studiów na kierunku budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, podjął pracę jako asystent na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W trakcie pracy zdobywał kolejne stopnie naukowe na Politechnice Warszawskiej, gdzie obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa – mechaniki konstrukcji oraz uzyskał poparcie senatu w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Od wielu lat profesor Małyszko prowadzi działalność w stowarzyszeniach naukowych i komitetach technicznych. Jest m.in. członkiem zarządu Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz wieloletnim przewodniczącym Komisji Nauki Oddziału Olsztyńskiego. Od ponad 2 dekad uczestniczy w międzynarodowym stowarzyszeniu naukowym International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), gdzie jest stałym członkiem komitetu organizującego w kraju coroczne seminaria na temat konstrukcji lekkich LSCE - Lightweight Structures in Civil Engineering.

Panu Profesorowi życzymy dalszych sukcesówyes

Zródło: UWM