mLegitymacja studencka

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji za pośrednictwem USOSweb. Od niedawna działa tam specjalny moduł mLegitymacja.mLegitymacja studencka to mobilna wersja dokumentu (Elektronicznej Legitymacji Studenckiej), potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg.

Kto może korzystać z mLegitymacji?

mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

-        ma aktywny status studenta;
-        ma numer PESEL;
-        ma numer albumu;
-        ma zdjęcie w systemie USOS;
-        ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową);
-        ta (plastikowa) Elektroniczna Legitymacja Studencka została przedłużona w USOS;
-        dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Jak zamówić mLegitymację w USOSweb?

  • Zaloguj się na swoim koncie w USOSweb
  • Przejdź do zakładki „Dla studentów” (górne menu panelu)
  • W bocznym menu zakładki wybierz „mLegitymacja” przy obszarze Moje studia
  • Kliknij na „Zamów mLegitymację”
  • Odczekaj czas potrzebny na przetworzenie zamówienia i wróć za kilka minut, powtarzając powyższe kroki

Więcej informacji na stronie http://www.uwm.edu.pl/egazeta/mlegitymacja-studencka-juz-uwm