Nagroda dla Młodych Naukowców – Young Scientist Award – dla doktorantów WGIPB

Doktoranci Naszego Wydziału: Adam Froń i Kacper Kotulak zdobyli Nagrodę dla Młodych Naukowców – Young Scientist Award - SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!!
Więcej na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/egazeta/doktoranci-uwm-nagrodzeni