Nagrody Rektora za osiągnięcia za rok 2021/2022

Drodzy Studenci,

zachęcamy do wnioskowania o nagrody Rektora za osiągnięcia za rok 2021/2022. Termin składania wniosków mija 15 marca.

Regulamin nagród:

  • za działalność społeczną studentów i doktorantów
    Zarządzenie Nr 84/2022 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1.12.2022 r.  https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-84-2022/.

     
  • za osiągnięcia sportowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zarządzenie Nr 83/2022 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1.12.2022 r. https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-rektora-83-2022/
    Wnioski, których wzór określono w § 2 ust. 2 w  Zarządzeniu Nr 83/2022, należy składać do dnia 15 marca 2023 roku w Kancelarii Głównej znajdującej się przy ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie (budynek Rektoratu), w zapieczętowanej kopercie, opisanej jako „wniosek o przyznawanie nagrody Rektora za osiągnięcia sportowe studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie".

Ogłoszenie listy nagrodzonych nastąpi w terminie do 15 maja 2023 roku przez publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.