I wersja planu zajęć (studia stacjonarne i niestacjonarne) w sem. letnim 2013/2014

Na stronie http://www.wgigp.uwm.edu.pl/plany-zajec-i-zjazdow opublikowano I wersję planu zajęć (studia stacjonarne) w sem. letnim w r. ak. 2013/2014.
Uwagi proszę skłądać drogą elektroniczną do dnia 31 stycznia 2014 do godz. 15.00.

Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM