STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
KATEDRA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i ROZWOJU REGIONALNEGO
(20 lat doświadczenia w dziedzinie szacowania nieruchomości)

zaprasza na

STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie
WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Termin rekrutacji upływa 15 października 2012

Uczestnikami Studiów mogą być absolwenci szkół wyższych
z dyplomem magistra (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów)

zapewniamy:

> wysoki poziom zajęć dydaktycznych;
> fachowe przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, ułatwiających pracę zawodową;
> bogate doświadczenie w dziedzinie gospodarki nieruchomościami;
> pomoc w realizacji praktyk zawodowych.

gwarantujemy:

> realizację aktualnego minimum programowego, określonego w rozporządzeniu z dnia 7.06.2010 r. przez Ministra Infrastruktury, dla wymienionych studiów (Dz. U. Nr 117, poz. 786, zał. 1);
> świadectwo ukończenia studiów umożliwiające ubieganie się o uzyskanie uprawnień zawodowych.

OPŁATA ZA STUDIA: 4200 zł płatna jednorazowo lub w ratach (nieoprocentowanych)

Szczegółowe informacje (w tym niezbędne dokumenty do zgłoszenia) na stronie internetowej
Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego: www.uwm.edu,pl/kgn,
tel.: 89-523-38-01; tel. 89-523-36-63; tel./fax.: 89 523-38-32;
e-mail: caprio@uwm.edu.pl, kgn@uwm.edu.pl