Wyjazdy STA pracowników akademickich w ramach programu Erasmus 12/13

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego i trwającym postępowaniem kwalifikacyjnym dot. wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku 2012/2013, chciałabym przypomnieć Państwu procedurę kwalifikacji wydziałowej.

Każdy pracownik zainteresowany powyższym wyjazdem składa do Państwa poniższe dokumenty:
1. Indywidualny program nauczania (ITP, wzór w załączeniu), podpisany przez pracownika (Signature of the Beneficiary) oraz jego przełożonego (For the home institution).
2. Zaproszenie potwierdzające możliwość realizacji wykładów w danym terminie (może być ono w formie korespondencji mailowej).
3. Aplikacja on-line dostępna pod linkiem: http://www.uwm.edu.pl/bwz/form/staAppForm.php Aplikację należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć z powyższymi dokumentami.

Do dnia 31 października 2012 roku składacie Państwo do Koordynatora Uczelnianego - p. Tomasza Duszy, protokół z kwalifikacji wydziałowej (niektórzy z Państwa aneks do protokołu) wraz z ww. dokumentami pracowników.
Decyzja o przyznaniu stypendium podejmowana jest przez Rektora ds. studenckich, prof. Janusza Piechockiego oraz Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus. O decyzji będziemy informować Państwa oraz zainteresowanych pracowników drogą mailową. 

W załączeniu przesyłam Państwu także harmonogram działań na bieżący rok akademicki z podziałem na poszczególne działania.

W razie pytań proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami,
--
Agata Łuniewska
Office for International Cooperation
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
M. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
phone number: 0048 89 523 34 15