Rozprawa doktorska mgr. inż. Jacka Daniela Paziewskiego wyróżniona

W dniu 9 października 2012 roku na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Daniela Paziewskiego. Uchwałą Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej rozprawa doktorska mgr. inż. Jacka Daniela Paziewskiego nt. "Nowe algorytmy do precyzyjnego wyznaczania pozycji z wykorzystaniem sygnałów europejskich systemów satelitarnych GALILEO i EGNOS" została wyróżniona. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Recenzentami: prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, prof. zw. (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie); dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Gratulujemy!