Staże zagraniczne dla kadry dydaktycznej

W związku z realizacją zadania XV „Organizacja staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej” w ramach projekt „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza IV nabór na wyjazdy planowane na okres styczeń-czerwiec 2013 roku. Dostępna liczba stypendiów w tym naborze to 15, po 10.000 zł każdy. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2012 roku.

Projekt będzie realizowany w naszej uczelni do końca czerwca 2015 r. i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oferta staży skierowana jest do pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, a także do uczestników studiów doktoranckich realizujących bądź współrealizujących zajęcia dydaktyczne. Regulamin oraz dokumenty stażowe znajdują się na stronie internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej www.uwm.edu.pl/bwz w zakładce Staże zagraniczne_ProEdu.
Więcej informacji o projekcie na stronie projektu:www.uwm.edu.pl/pro-edu

Z poważaniem,
Zespół Projektu ProEdu.