Logowanie do strefy zastrzeżonej!

 

W związku z uruchomieniem nowego serwisu Wydziału www.wgigp.uwm.edu.pl wszystkie konta studentów zostały wyłączone. W nowym serwisie nie ma konieczności logowania, ponieważ serwis nie zawiera stref zastrzeżonych z informacjami, które dotyczą studentów.


Dziekan

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM