SEMINARIUM 11 grudnia 2012 r.

ZAPRASZAM NA SEMINARIUM

organizowane przez

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PRELEGENT
mgr inż. Joanna Gęsikowska

Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Temat:
KONCEPCJA SWOBODNEJ GRANICY GRUNTÓW ZURBANIZOWANYCH W OBSZARZE TWORZĄCEJ SIĘ MERTOPOLII

Zakres prezentacji:

  • Teza pracy: cena a cenność jako czynnik wpływający na  przekształcenia w użytkowaniu gruntów.
  • Cel opracowania: wyznaczenie istotnych czynników określających  podatność gruntów na przekształcenia w użytkowaniu, w tym:
    • infrastruktura przestrzenna (cenność gruntów),
    • czynniki pozaekonomiczne.
  • Metody kartograficzne jako podstawa analiz przestrzennych zaistniałych zmian w użytkowaniu i cenności gruntów.
  • Zdjęcia lotnicze jako element weryfikacji zaistniałych zmian.
  • Koncepcja kartograficznej analizy porównawczej uzasadniającej tezy pracy.

Seminarium odbędzie się w dniu
11 grudnia 2012 roku o godz. 12.00
w sali 12/P15 (sala Rady Wydziału)

Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej