Seminarium ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY

 

Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji planują, w związku z Ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zmieniającą sposób nadawania uprawnień zawodowych  w zakresie geodezji i kartografii,  zorganizowanie seminarium „ZAWÓD KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY”, przy współudziale Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu, na począteku maja 2013 r. Zobacz szczegóły.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Dziekan