Rejestrowanie i tworzenia konta w serwisie WGiGP

Po wprowadzeniu nowej wersji serwisu www.wgigp.uwm.edu.pl nie ma potrzeby rejestrowania się i tworzenia konta użytkownika.

Dotychczasowe konta nie są aktywne, ponieważ nie sa potrzebne.

Ograniczenia dostępu w serwisie nie występują. Jedynie rejestracja dyplomanta na stronie: http://www.wgigp.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta wymaga wprowadenia dodatkowych danych.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej