Rejestracja Prac Dyplomowych

Na stronie: http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014.

Studenci III roku (5 semestr) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia powinni dokonać rejestracji na stronie: http://www.wgigp.uwm.edu.pl/?q=rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 21 grudnia 2012 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: danrad@uwm.edu.pl.

dr hab. inż Radosław Wiśniewski, prof. UWM

Dziekan