Logowanie w Centralnym Systemie Autentyfikacji (CAS)

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów UWM w Olsztynie wprowadza nowoczesne narzędzie logowania w Centralnym Systemie Autentyfikacji (CAS). System pozwalał będzie na zalogowanie się do aplikacji współdziałających z systemem CAS (USOSweb, UL) w sposób uproszczony za pośrednictwem jednego loginu i hasła.

Centralny System Logowania (CAS) dostępny jest na stronie:

https://cas.uwm.edu.pl/cas/  

Zapraszam do zapoznania się z instrukcją logowania w CAS.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan