System Plagiat.pl oraz badanie losów absolwentów!

Przed złożeniem pracy dyplomowej student powinien wypełnić formularz dotyczący badania losów absolwentów znajdujący się na stronie http://bios.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1. Podpisany dokument proszę dostarczyć do Dziekanatu (pok. 17).

Niedostarczenie wypełnionego formularza skutkuje brakiem dostępu do SYSTEMU PLAGIAT.

Przypominamy, że wszystkie prace dyplomowe przygotowywane przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są obligatoryjnie poddawane procedurze antyplagiatowej.

Logowanie w systemie Plagiat.pl jest możliwe po uzyskaniu  indywidualnego loginu oraz hasła przesłanego przez Plagiat.pl na adres e-mailowy studenta podany w formularzu dotyczącym badania losów absolwentów.

Zgłoszenia pracy do analizy w systemie Plagiat.pl
dokonuje student samodzielnie.