Podziękowania za oddany głos w plebiscycie Belfer 2012

 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim studentom, którzy wzięli udział w pierwszej oraz drugiej turze głosowania Belfer 2012. Szczególnie dziękuję tym, którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili aprobatę dla moich dotychczasowych działań. Ponowny wybór na Belfra jest ogromną mobilizacją i zachętą, a jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz wszystkich studentów Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Z wyrazami szacunku Wasz Tomek