Seminarium - Zagrożenia wynikające z aktów terroru bombowego - wybrane zagadnienia

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią

Zespół Geoinformacji i Kryzysowego Zarządzania Przestrzenią

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowo-praktycznym nt.

            ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z AKTÓW TERRORU BOMBOWEGO - WYBRANE ZAGADNIENIA,

 

które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 roku (wtorek), w sali nr 2 przy ulicy Prawocheńskiego 15.

Głównym prezenterem będzie Pan Grzegorz Cieślak - ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje na temat seminarium zamieszczone są w załączniku.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. zw.

Doradca JM Rektora ds. bezpieczeństwa przestrzeni publicznej