Otwarty wykład dr. hab. inż. Janusza Bogusza z Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza
pracowników i studentów Wydziału

na wykład otwarty

dr. hab. inż. Janusza Bogusza
z Centrum Geomatyki Stosowanej  Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

na temat
„Współczesne metody badania zmian pola ciężkości Ziemi”

 

Termin:   16.01.2013 roku (środa) godz. 10.15
Miejsce:  sala wykładowa nr 2  ul. Prawocheńskiego 15

Szczegóły wykładu-załącznik.