Otwarty wykład mgr inż. Karoliny Szafranek z Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zaprasza
pracowników i studentów Wydziału

na wykład otwarty

mgr inż. Karoliny Szafranek
z Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

na temat:
ASG-EUPOS jako realizacji ETRS89 w świetle najnowszych przepisów

 

Termin:   16.01.2013 roku (środa) godz. 11.45
Miejsce:  sala wykładowa nr 2  ul. Prawocheńskiego 15

Szczegóły wykładu-załącznik.