Wykład dr Michele Crosetto Institut de Geomatica, Castelldefels

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
zaprasza
pracowników i studentów Wydziału
na dwa wykłady
dr Michele Crosetto
Institut de Geomatica, Castelldefels (Barcelona)


1. SAR interferometry and Persistent Scatterer Interferometry
28.01.2013r o godz. 11:00
2. Terrestrial SAR and Real-Aperture-Radar
28.01.2013r o godz. 12:00

Miejsce wykładów: ul. Oczapowskiego 1, sala 202

Szczegóły wykładu-załącznik.