Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Biryło

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić
na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Moniki Biryło


nt.: „Analiza algorytmów filtracji danych GRACE
pod kątem badania regionalnych zmian równoważnej warstwy wody

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 12). Szczegóły w załączniku.