VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne

Szanowni Państwo

W dniach 11-13 września 2013 roku odbędzie się w Warszawie VII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM GEOINFORMATYCZNE na temat "Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych".

Celem sympozjum jest wymiana doświadczeń w zakresie wiedzy teoretycznej, metodyki i praktycznych zastosowań szeroko rozumianej geoinformatyki obejmującej teledetekcję, fotogrametrię, geodezję, kartografię, GIS, SIP.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach (pierwszy komunikat, karta zgłoszenia).

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do uczestnictwa Komitet Organizacyjny

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Mgr Alicja Folbrier, tel: 22-55-20-654, e-mail: 7sg@uw.edu.pl