Nabór na Studia Podyplomowe!

Katedra Zasobów Nieruchomości
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
UWM w Olsztynie

ogłasza nabór w semestrze letnim 2012/2013

na

STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie:

POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

oraz

ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

ZAPEWNIAMY:

−    wysoki poziom zajęć dydaktycznych;
−    fachowe przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych;
−    doświadczenie w dziedzinie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.


Termin składania podań upływa 25 lutego 2013 r.
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń


Szczegółowe informacje (zobacz plakat):

na stronie internetowej Katedry: www.uwm.edu.pl/kzn;
tel.: 89 523 42 62; 89 523 49 54; 89 523 36 08;
e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl, amucz@uwm.edu.pl; alimar@uwm.edu.pl;