Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wińskiej

 DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

mają zaszczyt zaprosić
na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Małgorzaty Wińskiej


nt.: „Udział globalnej i regionalnej hydrosfery lądowej w bilansie geofizycznej funkcji
pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 12). Szczegóły w załączniku.