I posiedzenie Konwentu WGiGP

W dniu dzisiejszym (22 marca 2013 roku) odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Wybrano Przewodniczącego Konwentu. Przewodniczącym został wybrany Pan Stanisław Kowalski (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego). Przedmiotem spotkania były zasady współpracy Wydziału z Konwentem, kierunki rozwoju Wydziału w kontekście zapotrzebowania rynku pracy. Konwent zaopiniował rownież limity naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan