2nd International Seminar "Urban and Regional Economics. Central European Perspectives"

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dniach  066 - 07 czerwca 2013 r. organizuje seminarium nt.: "Urban and Regional Economics. Central European Perspectives".

Szczegółowe informacje w załaczniku oraz dostępne pod adresem http://www.ue.katowice.pl/cms/index.php?id=4686.

Formularz rejestracyjny - załącznik.

 
Dziekan
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM