Wykład otwarty - Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład z cyklu
UNIWERSYTECKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH,
który odbędzie się dnia 4 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w auli Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A.
Wykład pt. "Globalny Geodezyjny System Obserwacyjny jako element Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi"
wygłosi dr hab. inż. Jarosław Bosy, prof. nadzw.
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


WSTĘP WOLNY

Profesor Jarosław Bosy jest autorem lub współautorem łącznie 170 prac naukowych, w tym 70 oryginalnych prac twórczych. Większość oryginalnych prac twórczych publikuje w języku angielskim, w tym w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports. Bierze aktywny udział w działalności międzynarodowych i krajowych gremiów naukowych, jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) i Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU), Europejskiej Unii Geofizycznej (EGU), Komitetu Geodezji PAN, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych PAN.